Bogen er den første bog der konkret beskriver danske almennyttige fondes rolle, position og virkemidler. Bogen henvender sig til alle der interesserer sig for fonde. Det er for eksempel ansatte i fondene, samarbejdspartnere, uddelingsmodtagere, politikere, medier, fondsrådgivere, forskere og studerende.

Du kan købe bogen på mbk@kraft-partners.dk

Skriv dit navn, adresse og antal bøger så sender vi til bogen til dig.

Prisen er 395 kroner plus forsendelse.

Bogens indhold

Danske almennyttige fonde er nye væsentlige aktører der præger vores samfund, i både store og små sammenhænge. Fondenes formuer og uddelinger er steget markant i de sidste fem til ti år og fondenes organisationer er blevet mere professionelle og transparente.

Denne bog har til formål at beskrive de danske almennyttige fondes samfundsmæssige rolle, position og helt konkrete virkemidler i værdiskabelsen i det danske samfund. Dette er interessant, fordi der er sket store nye forandringer i fondenes ageren, og at danske fonde i dag tager et selvstændigt og ledende ansvar i udviklingen af det danske samfund.

Bogen beskriver, hvordan de danske almennyttige fonde i dag påtager sig en væsentlig del af ansvaret for udviklingen af samfundet gennem virkemidler som en samfundskontrakt, strategi, governance, politisk indflydelse, synlighed og transparens. Danske fondes rolle og virkemidler perspektiveres gennem en komparativ analyse med amerikanske fonde, og til sidst beskriver bogen megatrends, kritiske dynamikker og scenarier for danske fondes fremtid.

Bogen argumenterer for, at de almennyttige fondes værdiskabelse, rolle, position og virkemidler er unikke i forhold til det danske samfunds andre hovedaktører, nemlig det politiske system/den offentlig sektor, virksomhederne og civilsamfundet. Det er baggrunden for bogens grundlæggende budskab om, at de danske fonde har anlagt og følger ”Den fjerde vej til værdiskabelse i Danmark”.

Danske Almennyttige Fonde
Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.