Den Danske Fondsanalyse 2022

Den Danske Fondsanalyse 2022 viser at der lige nu sker store forandringer i fondenes samfundsmæssige rolle og position. De større fonde tager et større og mere ledende ansvar i løsningen af samfundets problemer. De lytter mere til eksterne input og indgår i tættere samarbejde med politikere, virksomheder og andre samfundsaktører, samtidig med at de er blevet mere målrettede og satser på ’big bets’ i deres indsatser. Fondene opererer i højere grad på tværs af samfundstemaer og aktører for bedre at kunne agere responsivt og blive i stand til at realisere mere systemiske forandringer. Derudover vokser fondenes formuer og uddelinger markant.

Fondene benytter en unik strategitilgang til at løfte deres nye rolle og position og binde deres fundament og samfundskontrakt sammen. Det kalder vi den fjerde strategiske vej. Fondenes anvendelse af strategi er anderledes end i politiske organisationer, virksomheder og civilsamfundsorganisationer. Den fjerde strategiske vej er nøglen til at forstå fondene, men også til fonde kan udleve deres ambitioner.

De almennyttige uddelende danske fonde uddeler flere midler end nogensinde og deres formuer vokser støt, som senere beskrevet i Den Danske Fondsanalyse 2022. Økonomisk går det godt for fondene. Der er dog stor variation mellem de enkelte fondes uddelinger fra år til år. Særligt fonde med succesfulde erhvervsvirksomheder bag sig uddeler mere.

I 2022 er fondene blevet mindre synlige i de traditionelle medier mens der er sket en særdeles markant stigning på faglige sociale medier. Der er sket et væsentligt skifte mod mere stakeholderkommunikation med fagligt indhold.

Fondene er herudover blevet mere transparente, også langt udover hvad der kan forventes og stilles af lovmæssige krav og i anbefalingerne om god fondsledelse. Særligt omkring fondenes samfundskontrakt og samfundsansvar ses en større transparens.

Vi vil gerne takke vores fondskunder, samarbejdspartnere og andre i den danske fondsverden for den inspiration, som det har været at arbejde med almennyttige fonde i 2021/22. Kraft & Partners håber, at vi med Den danske Fondsanalyse 2022 kan viderebringe en del af denne inspiration.

Du kan nu bestille Den Danske Fondsanalyse 2022 ved at kontakte stifter og Ledende partner:

Markus Bjørn Kraft
+ 45 40 30 94 74
mbk@kraft-partners.dk

Prisen for Den Danske Fondsanalyse 2022 er kr. 7.500,- plus moms for det først bestilte eksemplar. Herefter er prisen kr. 600,- pr. stk. (grafik-, leverings- og trykomkostninger).

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.