Den Danske Fondsanalyse 2023

I Den Danske Fondsanalyse 2023 sætter vi fokus på bæredygtighed og fonde. En mega-trend i Danmark og verden er lige nu bæredygtighed. Bæredygtighed er et begreb, som er under udvikling og uden at der endnu foreligger en entydig afklaring og fælles forståelse, heller ikke i fondsverdenen. Vi beskriver en række danske fonde og deres tilgang til bæredygtighed og komme med et bud på en metode for fondene i årets fondsanalyse. Læs også hvordan amerikanske fonde angriber bæredygtighed i analysen.

De almennyttige uddelende danske fonde uddeler flere midler end nogensinde også selvom de fleste fondes formuer falder i 2022. Der er dog stor variation mellem de enkelte fondes uddelinger og formuer fra år til år. Særligt fonde med succesfulde erhvervsvirksomheder bag sig uddeler mere.

I 2023 er fondene blevet mindre synlige i de traditionelle medier mens der er sket en særdeles markant stigning på faglige sociale medier. Der er sket et væsentligt skifte mod mere stakeholderkommunikation med fagligt indhold. Læs om hvilke fonde og medier der er med på denne udvikling.

Fondene er herudover blevet lidt mindre transparente, særligt omkring kategorien ’fondenes arbejde’, hvad f.eks. angår måling og evaluering af fonden og projekterne samt oversigt over igangværende og afsluttede uddelinger. Se de enkelte fondes transparens i analysen.

Vi vil gerne takke vores fondskunder, samarbejdspartnere og andre i den danske fondsverden for den inspiration, som det har givet at arbejde med almennyttige fonde i 2022/23. Kraft & Partners håber, at vi med Den Danske Fondsanalyse 2023 kan viderebringe en del af denne inspiration.

Læs om alt disse fondstemaer i Den Danske Fondsanalyse 2023.

Fondsanalysen 2023

Du kan nu bestille Den Danske Fondsanalyse 2023 ved at kontakte stifter og Ledende partner:

Markus Bjørn Kraft
+ 45 40 30 94 74
mbk@kraft-partners.dk

Prisen for Den Danske Fondsanalyse 2023 er kr. 7.500,- plus moms for det først bestilte eksemplar. Herefter er prisen kr. 750,- plus moms pr. stk. (grafik-, leverings- og trykomkostninger)

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.