De fleste fonde uddeler til problemer eller behov i samfundet, som den enkelte fond oftest ikke alene har den store chance for grundlæggende at ændre på. Derfor er redskabet til at opnå effekt på den ene side at målrette indsatsen, arbejde innovativt, ubureaukratisk og nytænkende. På den anden side er fondssamarbejder, netværk og egentlige partnerskaber mellem fonde, NGO’er, institutioner og frivillige imidlertid ofte et ligeså virkningsfuldt middel. Det drejer sig om at kunne samle viden, sætte dagsordener, opnå gennemslagskraft og skabe effekt.

Kraft & Partners kan hjælpe din fond med at designe, analysere og skabe beslutningsgrundlag for etablering af virkningsfulde og inspirerende netværk og partnerskaber.

Vi kan hjælpe med at indsamle og analysere data omkring potentielle partnerorganisationer:

  • formål, historie og vedtægter
  • organisation, ledelse, styring, økonomiske forhold, strategi og handlingsplaner
  • kultur, kompetencer, faglighed, stakeholdere, image, transparens og kommunikation.
Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.