forandringsledelse

Radikale forandringer har mere end nogensinde indtaget hverdagen i erhvervslivet og i offentlige organisationer. Teknologiske kvantespring, intensiv konkurrence, global markedsplads, stigende kundekrav er nøgleudfordringer næsten alle virksomheder dagligt forholder sig til. Forandring er blevet en basal forudsætning for succes i det moderne erhvervsliv. Virksomheder, der evner forandringens kunst, har en klar konkurrencefordel.

Virksomheder vil fra nu af befinde sig i en tilstand af permanent forandring med nærmest glidende overgange og parallelle processer. Og det kræver agilitet at skabe og absorbere disse forandringer – at gribe forandringen. Det er ikke længere nok at være forandringsparat. Ledere og medarbejdere skal være forandringsskabende.

Vores tilgang

Kraft & Partners tilgang til fordringsledelse er opdelt i fem faser:

forandringsledelsesfaser-model

Case

UDFORDRING
En stor dansk virksomhed var mislykket med at implementere deres strategi, udover til det øverste ledelseslag. Kun 10% af virksomheden handlede efter den nye strategi.

INDSATS
Kraft & Partners gennemførte en analyse af implementeringsgraden af strategien og på bagrund af analysen støttede vi virksomheden i følgende aktiviteter:

  • Opbygge den nødvendige ledelseskraft gennem at skabe accept og forståelse af strategien blandt nøgleledere og -medarbejdere
  • Ledelseskurser i strategien. Her fik lederne kompetencerne til at kommunikere strategien og handle på baggrund af den i deres daglige ledelse
  • Virksomheden udviklede en plan til at fastholde strategien på længere sigt. Den inkluderede de nødvendige HR-tilpasninger af rekrutteringsstrategi, afskedigelser, bonusordninger etc. Endvidere var der fokus på individuelle ledermål, at fejre de små succeser og at fastholde, at virksomheden endnu ikke var i mål
  • Fastlægge hvornår strategien var implementeret fuldt ud, og hvordan dette skulle fejres

RESULTAT

  • Resultatet blev, at 96% af virksomhedens ledere og medarbejdere forstod strategien og handlede efter den i deres hverdag
  • Virksomheden nåede sine strategiske mål efter to år
Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.