topleder

Jobbet som topleder er en fantastisk mulighed for at nå de mål, du har sat dig. Rollen kan være ensom, og du bliver undervejs uundgåeligt mødt af udfordringer på både din faglighed og din personlighed. Jo højere du når, jo mere sikkert skal du kunne navigere i disse udfordringer.

Det kræver med andre ord stor personlig gennemslagskraft og lederkompetence at repræsentere en virksomhed eller organisation overfor

bestyrelsen, kunder, medarbejdere og medier. Kraft & Partners kan gennem et personligt rådgivningsforløb hjælpe dig med at nå dine mål og løse dine opgaver med succes. Personlig toplederrådgivning køres som one-to-one sessioner.

Vores tilgang

På baggrund af en analyse af din unikke situation, dit talent og ambitioner tilrettelægger vi et specifikt forløb, der vil udvikle dig personligt og fagligt samt understøtte løsninger på dine største aktuelle udfordringer.

Uanset behov kan det efterfølgende forløbet inddeles i fire overordnede dele:

PTRtilgang-model

OPSTART
På det første møde afklares dine primære udfordringer samt strategiske, taktiske og operationelle ambitioner og forventninger. Disse danner udgangspunkt for det videre forløb.

TALENTAFKLARING
Vi tror på, at det grundige forarbejde er forudsætningen for succes. For at identificere dine udviklingsområder præcist har vi derfor udviklet tre typer målrettede tests: (1) Kraft Profiltest der giver indsigt i din personlighed, (2) Kraft Kompetencetest der tester dine personlige og faglige kompetencer, og (3) Personlig interessentanalyse der fokuserer på din adfærd overfor nøgleinteressenter.

Erfaringen er, at testene i høj grad øger lederens refleksion omkring egne udfordringer, hvilket styrker udgangspunktet for den målrettede lederudvikling. Vi gennemfører en eller flere tests efter vurdering af det individuelle behov.

plrt-model

UDVIKLINGSINDSATS
Dit unikke talent sammenholdes med dine udtrykte ambitioner og udfordringer, og på den baggrund fastlægges den konkrete udviklingsindsats gennem en række forskellige moduler.

Som ovenstående oversigt skal give udtryk for kan modulerne sammensættes helt fleksibelt, og vi tilbyder træning og rådgivning indenfor alle nøgleområder, såsom strategi, økonomi, kommunikation, ledelse og magt.
I samarbejde med dig finder vi frem til, hvad der er mest vigtigt for dig at få styrket, personligt og fagligt, fra strategisk til operationelt niveau.

REALISERING AF AMBITIONER
Målet er at realisere dine ambitioner samtidigt med, at du udvikler dig fagligt og personligt samt opnår stærke resultater.

Fuld fortrolighed er naturligvis en grundlæggende præmis for alle vores rådgivningsforløb. Vi har haft flere hundrede topledere igennem et personligt rådgivningsforløb. Det er topledere inden for IT, medier, produktion, medicinal, fonde, universiteter, offentlige sektor med flere.

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.