Strategisk afklaring for TrygFonden

Hvordan sikrer en almennyttigt uddelende fond, som hvert år uddeler over 500 mio. kr. til sikkerhed, sundhed og trivsel overalt i det danske samfund, at pengene får effekt? For en strategisk arbejdende fond som TrygFonden, er det et helt afgørende spørgsmål.

Det handler om at sætte sig klare mål og evalueringskriterier og at kunne etablere, organisere og styre donationer, projekter og partnerskaber. Men ikke mindst drejer det sig om at have den rigtige viden om behovene i samfundet.

TrygFonden var midt i en strategiproces, da de bad Kraft & Partners om at hjælpe fonden med at indsamle og analysere viden om samfundets behovet for fondens indsats, nu og de næste fem år frem i tiden.

”Kraft & Partners samfundsmæssige behovsanalyse har givet TrygFonden en omfattende og værdifuld viden og et virkeligt godt udgangspunkt for vores prioriteringer og mål i strategi-processen.”

Gurli Martinussen, direktør TrygFonden

Kraft & Partners gennemførte en omfattende dataanalyse i forskningsrapporter, surveys og faglige udredninger. Analyserne blev kombineret med en lang række dybdeinterviews med forskere og eksperter indenfor sikkerhed, sundhed og trivsel. Samtidig blev internationale trends og tendenser inden for filantropi, fondsværk-tøjer og arbejdsmetoder belyst via analyser, ekspertudsagn og videnindhentning fra internationale fonde.

Kontakt administrerende direktør Markus Bjørn Kraft for mere information

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.