strategiskkomm

Direktioner og bestyrelser bruger måneder på at udvikle stærke strategier og forandringsprojekter. Det gør de ofte ganske succesfuldt. Det bliver straks sværere, når ambitionen er, at strategien eller forandringen skal virkeliggøres på relevant vis for medarbejderne. En strategi eller en forandring bør være både en ledestjerne og et operationelt værktøj, som gør medarbejderne intuitivt i stand til at træffe de rette beslutninger.

Det kræver, at alle ledere og lederteams kan kommunikere om og implementere strategien på en måde, som gør den direkte relevant, operationel og meningsfyldt for medarbejderne.

Vores tilgang

Kraft & Partners designer træningsforløb for direktion og ledere, som gør dem i stand til at forankre en strategi eller et forandringsprojekt aktivt blandt medarbejderne, så de kan blive medejere og igangsættere af aktiviteter, initiativer og adfærd, som understøtter strategien.

Vi starter fra toppen med direktionen og arbejder med en række værktøjer og øvelser, som sætter dem i stand til at aktivere deres lederteam i forhold til at levendegøre strategien. Derefter går vi videre med disse lederteams. Og så videre. Hver enkelt leder og gruppe skal kunne dissekere strategien og lægge snittet i forhold til, hvad der er det mest relevante i den i forhold til netop deres medarbejdere.

Vi tilegner os virksomhedens strategi i en grad, hvor vi bliver aktive sparringspartnere i forløbet omkring at skabe dels hver enkelt leders unikke strategifortælling, men også i forhold til at skabe forståelse blandt lederne selv omkring kernepunkterne i strategien. Vi opbygger således ledelseskraft i krydsfeltet mellem strategi, personligt lederskab og kommunikation.

Case

UDFORDRING
En dansk legetøjsproducent i kraftig international vækst stod overfor implementering og forankring af en ny strategi. Man ønskede en udvidet ledergruppe, som var i stand til at kommunikere målrettet til og med medarbejdere omkring betydningen af strategien for netop medarbejderne. Målet var, at strategien blev et operationelt beslutningsværktøj for alle i virksomheden.

INDSATS
Sammen med virksomheden udviklede vi et globalt ledertræningsforløb, som blandt andet indeholdt:

  • Synliggørelse af strategien fra overordnet ambition til MWB helt ned i KPI’er for den enkelte medarbejder.
  • Træning i den skarpe strategikommunikation af direktion og ledelsesteams forud for introduktion af strategien.
  • Empowerment af de enkelte ledere til at gøre deres teams og ledere i stand til at udbrede strategien.

RESULTAT
Omkring 200 ledere gennemgik træningen over hele verden:

  • De tre øverste ledelseslag så det som en personlig opgave at udbrede, forankre og gøre strategien relevant for medarbejderne
  • Strategien er blevet et stærkt overordnet styringsredskab for hele virksomheden i en tid præget af forandringer
  • Virksomheden har siden hen brugt samme fremgangsmetode ved introduktionen af større strategiske forandringer
Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.