Den Danske Fondsanalyse 2016

Kraft & Partners har i dette års Fondsanalyse sat fokus på de 25 mest uddelende fonde i Danmark. Fondsanalysen giver dig et overblik over fondenes formuer, uddelinger, transparens, tilgængelighed og synlighed, samt giver et detaljeret billede af udviklingen i forhold til de forhenværende år. Analysen udgør et solidt og indsigtsfuldt værktøj for fondene selv, såvel som for alle, der samarbejder med almennyttigt uddelende fonde.

FONDSANALYSENS INDHOLD

• Fondenes økonomi
• Fondenes transparens
• God Fondsledelse
• Fondenes synlighed
• Fondenes politiske indsats
• Fondsoversigt

ØKONOMI
Dette års analyse viser blandt andet, at fondenes formuer stadig vokser, mens fondenes uddelingsniveau har nået et højt, stabilt niveau. Ydermere tegner analysen et billede af hvilke slags projekter, som fondene satser på for at skabe den maksimale ønskede effekt og synlighed af deres uddelinger.

FONDENES TRANSPARENS OG GOD FONDSLEDELSE
I Fondsanalysen præsenterer vi resultaterne af Kraft & Partners Transparens-barometer 2016, som indikerer fondenes transparens på deres hjemmesider. I dette års Fondsanalyse har vi som noget nyt gennemført en analyse af fondenes første lovpligtige anvendelse af de anbefalinger, som ’Komitéen for God Fondsledelse’ har udarbejdet for erhvervsdrivende fonde. Formålet med anbefalingerne er at skabe mere gennemsigtighed og åbenhed omkring fondenes arbejde. Vores analyse omhandler blandt andet, hvordan fondene forholder sig til anbefalingerne, samt en vurdering af hvor fondene har plads til forbedringer.

FONDENES SYNLIGHED
Fondsanalysens Web-barometer, som består af 15 parametre, tegner et billede af fondene samt fondenes aktiviteters synlighed. Dette års analyse viser, hvordan der er sket en udvikling i fondenes arbejde for at blive mere synlige, blandt andet ved at opgradere kommunikationsfaciliteter på deres hjemmeside. Ydermere præsenteres Kraft & Partners Medieanalyse 2016, som sætter fokus på fondenes eksterne synlighed gennem medierne.

fondsanalysen2016cover

FONDENES POLITISKE INDSATS
Årets Fondsanalyse skildrer, hvordan fondene i stigende grad arbejder politisk med det formål at påvirke den samfundsmæssige debat. Omvendt er fondene stærkt påvirkede af politiske, herunder skattemæssige, tiltag. Årets Fondsanalyse byder på et særskilt afsnit skrevet af Michael Kristiansen (adm. Direktør, Kristiansen+partnere), hvor han beskriver finansloven for 2016’s indflydelse på de danske fonde.

BESTILLING
Fondsanalysen 2016 kan bestilles ved at kontakte stifter og Ledende partner
Markus Bjørn Kraft:
+ 45 40 30 94 74
mbk@kraft-partners.dk

Prisen for Fondsanalysen 2016: 4.500 kr.

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.