Den Danske Fondsanalyse 2017

År 2016/17 var det hidtil bedste år for de danske almennyttige fonde. Fondene uddeler mere, er mere synlige, mere transparente og har mere indflydelse på udviklingen i det danske samfund end nogensinde før. Vi ser fondene øge deres positive magt i samfundet i takt med at de bliver mere strategiske og fokuserede i deres arbejde og deres indsatsområder.

FONDSANALYSENS INDHOLD

Kraft & Partners’ Fondsanalyse 2017 indeholder mange nyheder. En nyhed er vores magtanalyse, der placerer de store fonde indflydelsesmæssigt i det danske samfund og en præsentation af hovedresultaterne fra en større analyse af trends blandt internationale og danske fonde. De store fonde arbejder og organiserer sig anderledes, hvilket kommer til udtryk i deres tilgang til fem temaer; strategisamfundsmæssig rolleorganisering, arbejde med effekt og fokus på synlighed.

En anden nyhed er at vi i Fondsanalysen 2017 ser på fondenes anvendelse af sociale medier, som flere fonde nu griber med et tydeligt stakeholder-fokus. Vi ser på hvilke sociale medier fondene anvender og laver en dybdeanalyse af mediet Facebook og fonde.

En tredje nyhed er en analyse af  fondenes transparens på Anbefalingerne for god fondsledelse. I hvor høj grad forklarer fondene hvordan de lever op til anbefalingerne?

Ligesom sidste år indeholder Fondsanalysen 2017 derudover nye tal for:

  • Fondenes økonomiske resultater
  • Kraft & Partners’ transparensbarometer og webbarometer
  • Fondenes synlighed i medierne
fondsanalysen2017cover

BESTILLING

Du kan nu bestille Den Danske Fondsanalyse 2017 ved at kontakte stifter og Ledende partner:

Markus Bjørn Kraft
+ 45 40 30 94 74
mbk@kraft-partners.dk

Prisen for Den Danske Fondsanalysen 2017 er kr. 4.900,- plus moms for det først bestilte eksemplar. Herefter er prisen kr. 200,- pr. stk. (trykomkostninger).

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.