Den Danske Fondsanalyse 2018

År 2018 var det hidtil bedste år for de danske almennyttige fonde, inden for bl.a. transparens og ekstern synlighed. Fondene er blevet mere synlige, mere transparente og har mere indflydelse på udviklingen i det danske samfund end tidligere år har vist. Vi ser fondene blive mere fokuserede i deres kommunikations- og stakeholderstrategi, og en række fonde har taget tiltag til at relatere hele eller dele af deres strategi til FN’s 17 Verdensmål.

FONDSANALYSENS INDHOLD

  • Fonde og FN’s Verdensmål
  • Fondenes økonomiske nøgletal
  • Transparens
  • Fondenens eksterne synlighed
  • Fondsoversigt

Fonde og FN’s Verdensmål

I kapitlet om Danske fonde og FN’s Verdensmål, gennemgås Verdensmålene og deres relevans for fondene. Analysen viser en klar tendens til, at en række fonde allerede arbejder med FN’s Verdensmål og at dette vil kunne styrke fondens samfundsrelevans, legitimitet, synlighed og effekt.

Fondenes økonomiske nøgletal

Fondenes formuer er stadig stigende. Dette års analyse viser en stigning på 2,5 procent og at langt de fleste fonde har øget deres uddelingsniveau i 2017.

Transparens

Fondene er siden 2017 blevet mere transparente og er i stigende grad gået fra transparens med et eksternt fokus, til at dele mere ud af deres interne oplysninger. Dette års Transparensanalyse viser, at fondene opfylder flere parametre end i 2017, og at listen med fonde, der opfylder mere end 20 transparensparametre er blevet udvidet.

Fondenens eksterne synlighed

Analysen viser, at det online medie var den dominerende kommunikationskanal i 2017. Ydermere viser dette års analyse af fondenes hjemmesider, en generel tendens til en mere gennemført professionalisering af hjemmesiderne.

Fondene er i stigende grad blevet mere opmærksomme på arbejdet med kvaliteten i deres kommunikation og er derfor i højere grad i stand til at tilrettelægge deres kommunikationskanaler med deres målgrupper og stakeholders.

Du kan nu bestille Den Danske Fondsanalyse 2018 ved at kontakte stifter og Ledende partner:

Markus Bjørn Kraft
+ 45 40 30 94 74
mbk@kraft-partners.dk

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.