Den Danske Fondsanalyse 2019

De almennyttige danske fonde uddeler flere midler end tidligere og deres formuer vokser, som senere beskrevet i Den Danske Fondsanalyse 2019. Fondene og deres bestyrelser er også blevet markant mere professionelle omkring strategi, ledelse, åbenhed og effekt. Endvidere er der tilføjet flere ressourcer til sekretariaterne. Alt dette betyder blandt andet, at fondenes indflydelse på det danske samfund er stigende. Der har dog på det sidste været rejst en del kritik af fondene og deres stigende indflydelse. Røde Kors generalsekretær, Anders Ladekarl, finder, at fondene udfordrer Røde Kors’ og andre organisationers uafhængighed med øgede krav til NGO’erne. Der har også været stillet spørgsmålstegn ved danske universiteters uafhængighed overfor fondenes stigende krav og bevillinger.

Vi tror, at en del af denne kritik skyldes forskellige governance-principper, og forståelsen heraf, hos fondene og deres interessenter. Kraft & Partners har derfor gennemført en større analyse af fondene og deres interessenters governance, hvilket vil sige deres styringsprincipper. Fondsanalysen 2019 på den baggrund udarbejdet en række temaer til inspiration for fondenes ledelse og bestyrelser omkring governance, som den enkelte unikke fond kan drøfte og anvende.

Fondes formuer og bevilligende uddelinger vokser i 2018. Så rent økonomisk går det godt for fondene. Der er dog stor variation mellem de enkelte fondes uddelinger fra år til år. Særligt fonde med succesfulde erhvervsvirksomheder uddeler mere.

Fondene er blevet mere synlige omkring deres fokusområder, både i medierne og på de sociale medier, men der er sket et væsentligt skifte mod mere stakeholderkommunikation.

Fondene er herudover blevet langt mere transparente, også udover hvad der kan forventes og stilles af lovmæssige krav og i anbefalingerne om god fondsledelse. Det afspejles blandt andet i deres stigende transparens omkring fondenes indre anliggende, så som bestyrelseshonorar, organisation, beslutningsprocesser etc.

Fondsanalysen 2019 forside

Du kan nu bestille Den Danske Fondsanalyse 2019 ved at kontakte stifter og Ledende partner:

Markus Bjørn Kraft
+ 45 40 30 94 74
mbk@kraft-partners.dk

Prisen for Den Danske Fondsanalyse 2019 er kr. 4.900,- plus moms for det først bestilte eksemplar. Herefter er prisen kr. 400,- pr. stk. (trykomkostninger).

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.