Den Danske Fondsanalyse 2019

År 2019 var det hidtil bedste år for de danske almennyttige fonde, inden for bl.a. uddelinger, formue, transparens og ekstern synlighed. Fondene er blevet mere synlige, mere transparente og har mere indflydelse på udviklingen i det danske samfund end tidligere år har vist. Vi ser fondene blive mere fokuserede i deres kommunikations- og stakeholderstrategi, og en række fonde har taget tiltag til at styrke deres governance og deres forståelse af deres nøgleinteressenters govenance. Governance for fondene er afgørende for deres legitimitet.

FONDSANALYSENS INDHOLD

  • Fonde og govenance
  • Fondenes økonomiske nøgletal 
  • Transparens 
  • Fondenens eksterne synlighed
  • Fondsoversigt

 

Fonde og governace 

I kapitlet om danske fonde og governance, gennemgås begrebet governance, fondeness governance og nøgleinterssenters governance.

Formålet med dette kapitel i fondsanalysen er at komme med inspiration til fondenes ledelse og bestyrelser til temaer omkring governance, som den enkelte unikke fond kan drøfte og anvende.

Fondenes økonomiske nøgletal 

Fondenes formuer er stadig stigende. Dette års analyse viser en stigning på 2 procent og at langt de fleste fonde har øget deres uddelingsniveau i 2018.

Transparens

Fondene er siden 2018 blevet mere transparente og er i stigende grad gået fra transparens med et eksternt fokus, til at dele mere ud af deres interne oplysninger. Dette års transparensanalyse viser, at fondene opfylder flere parametre end i 2018, og at listen med fonde, der opfylder mere end 20 transparensparametre er blevet udvidet.

Fondenens eksterne synlighed

Analysen viser, at det online medie var den dominerende kommunikationskanal i 2018. Ydermere viser dette års analyse af fondenes hjemmesider, en generel tendens til en mere gennemført professionalisering af hjemmesiderne.

Fondene er i stigende grad blevet mere opmærksomme på arbejdet med kvaliteten i deres kommunikation og er derfor i højere grad i stand til at tilrettelægge deres kommunikationskanaler med deres målgrupper og stakeholders. 

Fondsanalysen 2019_forside_FINAL

Du kan nu bestille Den Danske Fondsanalyse 2019 ved at kontakte stifter og Ledende partner:

Markus Bjørn Kraft
+ 45 40 30 94 74
mbk@kraft-partners.dk

Prisen for Den Danske Fondsanalyse 2019 er kr. 4.900,- plus moms for det først bestilte eksemplar. Herefter er prisen kr. 300,- pr. stk. (trykomkostninger).

Se tidligere fondsanalyser

Se oversigt