Evaluering er centralt for almennyttige fonde, som ønsker viden om, hvad der kommer ud af deres arbejde og som er interesserede i, hvordan modtagerorganisationer præsterer.

Formålet med evalueringer kan være at vise omverdenen, hvilke resultater fonden eller modtagerorganisationen skaber. Men de kan især bruges til at give viden, der betyder læring for både fond og samarbejdsorganisationer og fører til mere effektive projekter.

Evalueringer af projekter skal være besværet og omkostningerne værd. Det kræver, at fonden er strategisk og systematisk i sin evalueringstilgang.

Kraft & Partners tilbyder en metode, som indeholder evalueringskriterier, evalueringsdesign, dataindsamling, analyse og formidling:

evaluering_model

Vi lægger vægt på at evalueringer ikke ender som støvede dokumenter i reolen, men bliver sat i spil, så fonden bliver mere effektiv.

Kraft & Partners kan hjælpe med to forskellige niveauer af evalueringer i fonde:

  1. Evaluering af fondens indsats (herunder strategi og metoder)
  2. Evaluering af projekter, som fonden har doneret til.

Vi kan også hjælpe med at udvikle en systematik, så fonden sikrer en sammenhæng mellem evaluering på begge niveauer.

1. Evalueringsstrategi
En evalueringsstrategi er forankret i fonden. Kraft & Partners tilbyder et forløb, hvor vi hjælper med at: opstille mål og målhierarkier for programmer og projekter gennem en analyse af projekterne vurdere hvilke typer af evalueringsdesign, der svarer på hvilke spørgsmål for fonden udvikle en systematik, så projektevalueringer kan kobles til evaluering af fondens mål udvikle evalueringsretningslinjer for samarbejdsorganisationer.

2. Evalueringsprojekter
Hvis din fond har et projekt, som I ønsker evalueret, tilbyder Kraft & Partners at gøre dette som ekstern evaluator. Evalueringen vil altid inddrage den viden og indsigt, der findes blandt projektmedarbejderne.
Kraft & Partners tilbyder også rådgivning af interne evaluatorer i fonden eller hos en samarbejdsorganisation. Vi hjælper med at:

  • Analysere projekterne med henblik på at identificere mål
  • Opstille evalueringskriterier
  • Rådgive om valg af evalueringsdesign
  • Rådgive om systematiske dataindsamlinger
  • Rådgive om planlægning, formidlingsformat og kommunikation
  • Træning, uddannelse og coaching.

Evalueringsinitiativer gennemføres i et tæt samarbejde med dig og din fond. Både under opstart, ved gennemførelse og ved konklusioner på analyserne, lægger vi vægt på en tæt dialog om løsningen af organisationens udfordringer og nyttiggørelse af den indhøstede viden fra evalueringsarbejdet.

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.