Kraft & Partners tilbyder rådgivning til at styrke fondens værdier, legitimitet, ledelse, uddelinger og evne til at matche samfundsmæssige behov. Dertil kommer transparens og synlighed, kommunikation, strategi, evaluering, læring, videndeling – og effekt!

Vi ved at hver fond er unik og har sin eksistensberettigelse i et felt mellem historien, nutiden og ambitionerne om at bidrage til en bedre fremtid. Derfor er Kraft & Partners rådgivning baseret på grundig viden om den enkelte fonds historie, traditioner, kultur og værdier.

Vi tilbyder en opgaveløsning, som tilpasses specifikt til din fond. Her er eksempler på hvad vi kan hjælpe med:

Start op med filantropi

Start op med filantropi

Kraft & Partners rådgiver bestyrelsen og ledelsen i din virksomhed med at afklare og etablere filantropiske aktiviteter, impact investment, og at stifte nye fonde og fondsaktiviteter.

Fondsstrategi og uddelingsstrategi

Fondsstrategi og uddelingsstrategi

Vi kan hjælpe din fond med en strategisk afklaring, og med at få fastlagt hvordan I kan skabe størst mulig filantropisk værdi i samfundet. Vi kan også hjælpe med at lave en strategi for enkeltprojekter, programmer, donationer, partnerskaber og for nye investor-inspirerede arbejdsmetoder.

Kommunikation

Kommunikation

Kraft & Partners kan hjælpe dig med at styrke din og fondens kommunikation. Vi er kan bistå dig med en virkningsfuld kommunikationsstrategi, med pressearbejde, interessevaretagelse, udvikling af en klar identitet og et unikt brand samt hjælp til den daglige kommunikationsindsats.

Bedre transparens omkring fonden

Bedre transparens omkring fonden

Transparens og gennemsigtighed er øverst på dagsordenen hos fondes interessenter. Kraft & Partners analyser viser at både politikere, medier, ansøgere, partnere, samarbejdsparter og den almindelige befolkning efterspørger viden om fondes ledelse, dispositioner og aktiviteter. Kom godt i gang med en transparensanalyse.

Evaluering

Evaluering

Evaluering er værktøjet til viden om, hvad der kommer ud af fondens arbejde og om hvordan modtagerorganisationer præsterer. Kraft & Partners kan hjælpe din fond med en evalueringsstrategi, evaluering af projekter og med at rådgive interne evaluatorer.

Analyser

Analyser

Kraft & Partners er eksperter i at udvikle og gennemføre den analyse, som passer præcis til dit og fondens behov. Det bliver analysen hverken dyrere eller mere besværlig af, men den bliver bedre. Du kan se en oversigt over de analyser, som flest kunder har efterspurgt hos os, her.

Foranalyse og etablering af partnerskaber og samarbejdsprojekter

Foranalyse og etablering af partnerskaber og samarbejdsprojekter

Fondssamarbejder, netværk og forpligtende partnerskaber er er værktøj til gennemslagskraft og effekt. Kraft & Partners kan hjælpe din fond med at designe, analysere og skabe beslutningsgrundlag for etablering af virkningsfulde og inspirerende netværk og partnerskaber.

International videnindhentning

International videnindhentning

The Bill and Melinda Gates Foundation i USA, Bertelsmann Stiftung i Tyskland og Oranje Fonds i Holland er tre eksempler på fonde som inspirerer fondsverdenen. Vi kan hjælpe dig og din fond med at trække på deres erfaringer. Kraft & Partners indhenter løbende viden om best practice fra udenlandske fonde til vores fondskunder.

Værktøjer, uddannelse og træning

Værktøjer, uddannelse og træning

Kraft & Partners kan hjælpe dig med at få kortlagt og beskrevet procedurer og arbejdsgange i din fond. Vi udvikler og gennemfører også trænings- og uddannelsesforløb, kurser og seminarer for fondens ledere, medarbejdere og samarbejdsparter.

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.