Gode værktøjer og forretningsgange i forbindelse med donationer, projekter, partnerskaber og kommunikation medvirker til høj kvalitet og effektive arbejdsgange i fonden. Det samme gør målrettet uddannelse og træning. Kraft & Partners har solid erfaring med metodeudvikling, medarbejder- og lederudvikling.

Har du brug for at få kortlagt og beskrevet procedurer, udviklet og gennemført trænings- og uddannelsesforløb, kurser og seminarer for fondens ledere, medarbejdere og samarbejdsparter, kan vi hjælpe dig.

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.