Den Danske Fondsanalyse 2020

De almennyttige uddelende danske fonde uddeler flere midler end nogensinde og deres formuer vokser markant, som senere beskrevet i Den Danske Fondsanalyse 2020. Fondene og deres bestyrelser er også blevet markant mere professionelle omkring strategi, ledelse, transparens, synlighed og effekt. Endvidere er der tilføjet flere ressourcer til sekretariaterne. Dette betyder at fondenes indflydelse på det danske samfund er stigende.

Endvidere har rollefordelingen mellem stat, marked og civilsamfund ændret sig. I de sidste år er der sket en markant ændring i fondenes relation til det politiske system. Linjen mellem fonde og stat er blevet udvisket. Der er både et Pull fra den politiske verden og et Push fra fondene for at få et tættere samarbejde. Hvordan dette samarbejde kommer til at foregå, er endnu usikkert. Det er vigtigt at slå fast at ingen fonde i Danmark søger politisk indflydelse af rent politiske grunde, men primært for at fremme deres fokusområder.

Hvorvidt fondene ønsker at blive integreret i politikudvikling og fælles løsninger i samarbejde med det politiske system eller vælger en mere selvstændig politisk vej, må være en af de væsentligste drøftelser i fondsverden i det næste år.

Fondes formuer og bevilligende uddelinger vokser markant i 2019. Så rent økonomisk går det godt for fondene. Der er dog stor variation mellem de enkelte fondes uddelinger fra år til år. Særligt fonde med succesfulde erhvervsvirksomheder uddeler mere. Der er kommet en større usikkerhed som følge af COVID-19 krisen og dens eventuelle konsekvenser for udlodninger og andre økonomiske indtægter for fondene.

I år er fondene blevet mere synlige omkring deres fokusområder, både i medierne og på de sociale medier, men der er sket et væsentligt skifte mod mere stakeholderkommunikation på blandt andet faglige sociale medier.

Fondene er herudover blevet langt mere transparente, også udover hvad der kan forventes og stilles af lovmæssige krav og i anbefalingerne om god fondsledelse. Der er dog en række nye elementer omkring fondenes indflydelse på den politiske verden som ikke er særlig transparent.

Du kan nu bestille Den Danske Fondsanalyse 2020 ved at kontakte stifter og Ledende partner:

Markus Bjørn Kraft
+ 45 40 30 94 74
mbk@kraft-partners.dk

Prisen for Den Danske Fondsanalyse 2020 er kr. 4.900,- plus moms for det først bestilte eksemplar. Herefter er prisen kr. 400,- pr. stk. (trykomkostninger).

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.