Den Danske Fondsanalyse

Fondsanalysen er et solidt og indsigtsfuldt værktøj til arbejdet i fondens ledelse og i fondsbestyrelsen. Også universiteter, institutioner, ansøgerorganisationer, revisorer, advokater, formueforvaltere og andre, som samarbejder med almennyttigt uddelende fonde, kan hente en omfattende viden i Fondsanalysen.

Den Danske Fondsanalyse sætter en positiv dagsorden omkring de danske fonde. Analyserne er baseret på Kraft & Partners rådgivning gennem 7 år til nogle af Danmarks største fonde med almennyttige uddelinger.

Den Danske Fondsanalyse 2022

 • Den Danske Fondsanalyse 2022 viser store forandringer i fondenes samfundsmæssige rolle og position.
 • De større fonde tager et større og mere ledende ansvar i løsningen af samfundets problemer. De lytter mere til eksterne input og indgår i tættere samarbejde med politikere, virksomheder og andre samfundsaktører, samtidig med at de er blevet mere målrettede og satser på ’big bets’ i deres indsatser.
 • Fondene opererer i højere grad på tværs af samfundstemaer og aktører for bedre at kunne agere responsivt og blive i stand til at realisere mere systemiske forandringer.
 • Derudover vokser fondenes formuer og uddelinger markant.

Læs mere her

Den Danske Fondsanalyse 2021

Den Danske Fondsanalyse 2021

 • 96 sider med aktuelle analyser og vurderinger af de 30 mest uddelende fonde i Danmark
 • Stor international trendsanalyse om fonde
 • Analyse af danske fondes samfundskontrakt
 • Analyser af fondenes økonomi, herunder uddelinger og formuer
 • Kraft & Partners transparensbarometer
 • Analyser af fondenes eksterne synlighed i medier og sociale medier

Læs mere her

Den Danske Fondsanalyse 2020

Den Danske Fondsanalyse 2020

 • 76 sider med aktuelle analyser og vurderinger af de 30 mest uddelende fonde i Danmark
 • Årets tema er fonde og politiks indflydelse. Fondene begynder at lave mere Public Affairs
 • Analyser af fondenes økonomi, herunder uddelinger og formuer
 • Kraft & Partners transparensbarometer
 • Analyser af fondenes eksterne synlighed i medier og sociale medier
 • Oversigt over de 30 mest uddelende fonde med bestyrelser og direktioner

Læs mere her

Fondsanalysen 2019 forside

Den Danske Fondsanalyse 2019

 • 77 sider med aktuel viden og analyse om fonde i Danmark
 • Governance for fonde et året strategiske tema
 • Der er analyse af fondes transparence via Kraft & Partners transparensbarometer
 • Der er økonomiske analyser af uddelinger og formuer
 • Fondes synlighed på traditionelle og sociale medier analyseres

Læs mere her

Den Danske Fondsanalyse 2018

 • 80 sider spækket med viden, analyser og inspiration
 • Tema om Fonde og FN’s 17 Verdensmål – hvordan kan fondene anvende FN’s Verdensmål?
 • Analyse af fondenes eksterne synlighed og deres anvendelse af sociale medier, herunder Transparensbarometer, WEB-barometer, medieanalyser og nøgletal, sammenlignet med sidst års resultater
 • Analyse af fondenes uddelinger og formuer

Læs mere her

Den Danske Fondsanalyse 2017

 • 88 sider spækket med viden, analyser og inspiration
 • Bidrag fra Gurli Martinussen fra TrygFonden
 • Tema om bl.a. magt og fonde, danske og internationale fondstrends og fondenes anvendelse af sociale medier
 • Transparensbarometer, WEB-barometer, medieanalyser og nøgletal over de seneste 5 år

Læs mere her

Den Danske Fondsanalyse 2016

 • 80 sider spækket med viden, analyser og inspiration
 • Bidrag fra Michael Kristiansen fra Kristiansen+Partners
 • Tema om bl.a. God fondsledelse og Fondenes politiske indsats
 • Transparensbarometer, WEB-barometer, medieanalyser og nøgletal over de seneste 5 år

Læs mere her

Den Danske Fondsanalyse 2015

 • 140 sider spækket med viden, analyser og inspiration
 • Interviews med Henriette Christiansen, Egmont Fonden, Annemette Færch, Færchfonden, Flemming Besenbacher, Carlsbergfondet og Gurli Martinussen, TrygFonden, samt bidrag fra Anker Brink Lund & Christian Enevold Berg, CBS og Mette Lindgaard, Deloittes
 • Temaer om bl.a. fondenes strategier og effekten af fondenes arbejde
 • Transparensbarometer, WEB-barometer, medieanalyser og nøgletal over de seneste 5 år

Den Danske Fondsanalyse 2014

 • 124 sider spækket med viden, analyser og inspiration
 • Anker Brink Lund & Christian Enevold Berg, CBS, Jim Øksnebjerg & Torsten Hoffmeyer, Horten Advokatpartnerselskab og Jens Honoré, Atrium, giver deres bud på fondenes udfordringer og muligheder
 • Transparensbarometer, WEB-barometer og medieanalyser over de seneste år
 • Nøgletal og figurer over uddelinger, formuer og uddelingsprocenter på 45 af de mest uddelende fonde
 • Temaer om licence to operate, governance, evergreen-fonde og filantropiske investeringer

Den Danske Fondsanalyse 2013

 • 136 sider spækket med viden, analyser og inspiration
 • Nøgletal, illustrationer og figurer over uddelinger, formuer og uddelingsprocenter på 45 af de mest uddelende fonde
 • Transparensbarometer og WEB-barometer for fondene og medieanalyser over seneste 5 år
 • Internationale tendenser og strømninger der sætter nye dagsordener for fonde
 • Nye modeller og metoder, som øger den filantropiske værdi af fondens arbejde
 • Temaer om skat og fonde, mission-baserede fondsinvesteringer, evaluering og fondssamarbejder.

Den Danske Fondsanalyse 2012

 • 125 sider spækket med viden, analyser og inspiration
 • Lars Kann-Rasmussen, VILLUM Fonden, Povl Krogsgaard Larsen, Carlsbergfondet, Peter Højland, Bikubenfonden og Mads Øvlisen, tidl. Novo Nordisk Fonden giver deres bud på fondenes udfordringer og muligheder
 • Nøgletal, illlustrationer, figurer over uddelinger, formuer, uddelingsprocenter og omkostninger på 42 af de mest uddelende fonde
 • Transparensbarometer og WEB-barometer for fondene, medieanalyser og befolkningsmålinger

Den Danske Fondsanalyse 2011

Den Danske Fondsanalyse 2011 er den første danske analyse, som skaber et unikt overblik over udfordringerne for både de erhvervsdrivende og de ikke-erhvervsdrivende fonde, som har almennyttige uddelinger. Samtidig præsenteres forventninger og holdninger til fondene fra folketingspolitikere, medier og eksperter. Analysen omfatter også de vigtigste økonomiske nøgletal, facts om fondsstrategier, internationale erfaringer og meget, meget mere.

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.