Den Danske Fondsanalyse 2021

Den Danske Fondsanalyse fejre 10 års jubilæum i 2021 og analysen er derfor i år væsentligt udvidet med en stor international og national  trendanalyse.

Den Danske Fondsanalyse 2021 viser at der sker store forandringer i fondenes samfundsmæssige rolle og position. Fondene tager i stigende grad et større og mere ledende ansvar i løsningen af samfundets problemer. De lytter mere til eksterne input, indgår i tættere samarbejde med politikere og andre samfundsaktører samtidig med at fondene er blevet mere målrettede i deres indsatser. Dertil opererer fondene i højere grad på tværs af samfundstemaer og aktører for at kunne agere mere responsive og være i stand til at realisere mere systemiske forandringer. Den overordnende megtrend for fondene i 2021 er et øget samfundsansvar som viser sig i en ny frivillig samfundskontrakt for fonde.

Samfundskontrakten understøttes af de 16 nye megatrends, trends og tendenser som trendanalysen beskriver i dette års analyse.

De almennyttige uddelende danske fonde uddeler flere midler end nogensinde og deres formuer vokser, som senere beskrevet i Den Danske Fonds- analyse 2021. Økonomisk går det godt for fondene. Der er dog stor variation mellem de enkelte fondes uddelinger fra år til år. Særligt fonde med succesfulde erhvervsvirksomheder uddeler mere, mens nogle fonde der er afhængige af udbytte fra banker, har været ramt af begrænsninger.

I 2021 er fondene blevet mere synlige omkring deres fokusområder, både i medierne men særligt på de sociale medier. Der er sket et væsentligt skifte mod mere stakeholderkommunikation med fagligt indhold og på faglige sociale medier.

Fondene er herudover blevet langt mere transparente, også langt udover hvad der kan forventes og stilles af lovmæssige krav og i anbefalingerne om god fondsledelse. Der er dog en række nye elementer omkring fondenes accountability og elementer i kategorien ”fondenes arbejde” som ikke er så transparente.

God læselyst

Du kan nu bestille Den Danske Fondsanalyse 2021 ved at kontakte stifter og Ledende partner:

Markus Bjørn Kraft
+ 45 40 30 94 74
mbk@kraft-partners.dk

Prisen for Den Danske Fondsanalyse 2021 er kr. 7.500,- plus moms for det først bestilte eksemplar. Herefter er prisen kr. 500,- pr. stk. (grafik-, leverings- og trykomkostninger).

Kontakt os

Mød os for en dialog om jeres udfordringer. Send os en email, så kontakter vi dig hurtigst muligt.